Отчет 2011

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ 2003” ПРЕЗ 2011 г.

Читалищното настоятелство на НЧ „Умение-2003” представя този отчет за дейността си през 2011 г. с цел постигане на максимална публичност, прозрачност и открит диалог с гражданите и обществените организации при постигане на основните цели на нашето сдружение с нестопанска цел в обществена полза, а именно:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ;
3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. Осигуряване на достъп до информация;
6. Насърчаване и усъвършенстване на творческите възможности и талант.
2011 г. за читалище „Умение-2003” премина под знака на Европейската година на доброволчеството, която съвпадна и допълни  приоритетите на ООН за десетата годишнина от Международната година на доброволците. Наред с това продължихме и работа по проблемите и задачите, заложени от предходната 2010 година за повишаване на обществената осведоменост и превенция на социалното изключване. В този смисъл, във всяка своя дейност, читалищното настоятелство се постара да привлече изключително широк кръг различни по възраст, социален статус, принадлежност и интереси, представители на общността в Ямбол.
През изтеклата година читалище „Умение 2003” работеше за:
• Обучение на младежи, възрастни;
• Изява на младежи в клубове и състави за автентичен фолклор;
• Културни изяви за младежи и възрастни;
• Социално слаби групи, деца в институции и лишени от родителски грижи;
• Осигуряване на финансовата си устойчивост.
• За по-добрия имидж на Ямбол.
Инициативите по посока на подпомагане на конкретни групи в техни социални проблеми продължиха през годината чрез съвместната работа с наши колеги – неправителствени организации от града и страната.

ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Сред основните направления в традиционната читалищна работа за развитие и обогатяване на културния живот, опазване на обичаите и традициите и насърчаване на творческите възможности и талант, е създаването на условия за личностна изява на младите хора.

· Единствената в Ямбол младежка група за маскарадни игри – „Куклите” към читалище „Умение-2003”, представи достойно града ни и спечели заслужени отличия от фестивалите в Перник, Раковски, Стара Загора, с. Калипетрово, гр.Стралджа, с.Бояново и гр. Ямбол. Заради своята уникалност, през 2011 г. групата беше поканена отново за  поредна година да участва във фестивала на народната носия в с. Жеравна, който се организира от ръководителя на ансамбъл  „Българе” Христо Димитров. Получи покани и за участие в международни маскарадни фестивали в Сърбия, Хърватия, Полша, но поради липса на финансиране, досега групата няма изяви  зад граница.  
· Младежката танцова коледарска група „Каргон”организира традиционно коледуване в квартали в Ямбол. Заслужено беше отличена от журито с Голямата награда на община Ямбол от Коледарския празник на гр. Ямбол. Награди за групата бяха присъдени и в категориите за най-добър баш, най-атрактивна котка, най-добър съпровод.  

КЛУБНА И КРЪЖОЧНА ДЕЙНОСТ

Инициативите на клубните форми и кръжочната дейност в читалището през 2011 г. следваха принципите за популязиране на доброволческата дейност и приобщаването на хора с различна възраст и социален статус. Към читалището развиват дейност: 
· Клуб „Сръчни ръце”. За 1 март, по традиция, клубът изработи мартеници за деца от Дома за медико-социални грижи в Ямбол. През 2011 г. бяха изработени също гоблени, национални сувенири, като подаръци на традиционните партньори на читалището и чуждестранни делегации, с които осъществихме контакти при участието си във фестивалите в Перник, Раковски и Ямбол. 
· Клуб „Готварство”. Клубът организира конкурси и изложения на традиционни и интернационални ястия по повод различни празници от българския и световния календар.   
· Клуб „Майстория”. Клубът и участници в младежката маскарадна група изработиха с личен доброволен труд и материали нови маски и нагръдници за „Куклите”. Трябва да отчетем и факта, че част от тези маски се използват и от други кукерски групи от съседни на Ямбол населени места при участието им в различни фестивали. Маските на „Куклите” с надпис „Ямбол” красят и всички рекламни материали и Интернет-сайта на фестивала „Кукерландия”, както и информационни сайтове от фестивалите „Сурва” – Перник и „Кукове” – Раковски”.
· Клуб „Ямболски адети” беше създаден по инициатива на младите членове и доброволци към читалище „Умение-2003” с цел изучаване на историята, бита и културата на различните родове  на най-стария квартал „Каргона”. По повод Деня на Ямбол, през 2011 г. клубът организира „Вечер на родовете” - възстановка на „Гостроприемната седмица”, с която  през 1936 г. за първи път Свети Дух е отбелязан като официален празник на нашия град. На Андреевден, съвместно с младежката танцова коледарска група „Каргон” и клуб по свободна борба „Херкулес”, клуб „Ямболски адети” организира празник със свободни народни борби „Ямболски адети”, по проект на читалище „Умение-2003”, финансиран от Министерство на културата.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Освен възможностите за обучение по танцово изкуство и представяне на народни обичаи /кукери и коледари/, читалището традиционно развива и просветна дейност по правата на гражданите, както и образователни дейности.
· Клуб „Защита на потребителя”. Неговата основна дейност е  организиране и провеждане на образователни инициативи във връзка с предпазване на потребителите от нелоялни практики от страна на търговците. В тази връзка и през 2011 г. читалището продължи да изпълнява ролята като приемна за консултации на гражданите за обогатяване на техните знания за правата им като потребители, както и запознаването им с новото европейско законодателство в защита на потребителя. На 15 март – Международния деня на потребителя, беше организиран Ден на отворените врати и раздадени флаейри с полезна информация за правата на потребителите.  
· Към читалище „Умение-2003” се провежда и курс за чуждоезиково обучение.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЯВИ,
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ

Културните любителски изяви са една от основните читалищни дейности. През 2011 г. бяха проведени:
· Ден на включването на ромите чрез концерт „Звездите на Европа” с участието на деца доброволци в ЦДГ „Люляците”;
· Разговор за живота, любовта и виното „С поезията на Илко Капелев”;
· Изработване на мартеници за децата от ДМСГ по повод 1 март;
· Празничен концерт за 3 март – съвместно с Военен клуб – Ямбол;
· Честване на 144 – годишнината от Международното движение на жените за права и 101 години от обявяването на 8 март за Международен ден на жената;
· Тематична вечер „Благовещение – традиции и празници в България през погледа на съвременната жена и майка” с участието на млади майки;  
· Великденско състезание „Шарени Яйца”  с участието на младежите от „Каритас” и организиране на благотворителен базар;
· Трети регионален конкурс на руската  военна песен, посветен на 9 май – Деня на Европа – съвместно с читалище „Диана 1944”;
· Ден на доброволчеството- „Подари книга на приятел”:
· Провеждане „Вечер на родовете” - възстановка на „Гостроприемната седмица”, с която  през 1936 година за първи път е отбелязан Свети Дух като официален Ден на Ямбол;
· Фестивал „Ямбол пее и танцува” по повод Деня на Ямбол– съвместно с читалище „Диана 1944”;
· Тематична вечер и поклонение по повод 174-годишнината от рождението на Левски;
· Вечер посветена на 161 годишнината от рождението на Великият Българин Иван Вазов;
· Участие във фолклорната Възтановка „ Еньов ден” по покана на НЧ”Просвета” гр.Малко Търново;
· 103 години Незамисима България с беседа „България над Всичко”:
· Беседа –дискусия  „Съвремените Български Будители” по повод 1 ноември – Денят на народния будител;
· Тематична вечер „Ценностите на християнското семейство в днешни дни”, посветена на Деня на християнското семейство и християнската младеж. Приготвяне на обредни хлябове и госби:
· Организиране на традиционна „Никулденска обредност”;
· Регионален конкурс за танцови и вокални изпълнители за деца от институции.
Проведени бяха още редица мероприятия, граждански инициативи и младежки увеселения, посветени на българския обреден календар.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

През 2011 г. по проект, финансиран от Министерство на културата, читалище „Умение 2003” организира  празник и турнир по свободни народни борби „Ямболски адети”. Проявата се проведе на Андреевден на Градския стадион с участието на младите състезатели по свободна борба от клуб „Херкулес” с ръководител Демир Демирев.
Продължи работата и по проект „Млад гражданин”, по който читалище „Умение 2003” е партньор на Младежки информационно-консултантски център - Ямбол.
Подготвени и подадени пред финансиращи организации бяха и други проекти, по които все още очакваме резултат.

МЕНИДЖМЪНТ

За осигуряване на своята годишна работа читалище „Умение – 2003” продължи да работи на партньорски принцип както с различни неправителствени организации, така и с бизнес и местна власт.
Освен с бюджетни средства, организирането на различните прояви беше финансирано с приходи от членски внос и приходи по проект от Министерство на културата.
Читалищното настоятелство е изключително благодарно и за споделяния през годината експертен ресурс с РЕКИЦ, редица институции  национални организации. Работим в добро партньорство и с Дружество на писателите, читалище „Диана 1944”, Военен клуб – Ямбол, ЯМИКЦ, Независимия синдикат на потребителите, РС на КНСБ-Ямбол, КТ „Подкрепа”, фондация „Програма Достъп до информация” и др.
Читалището работи с 1.5 субсидирана бройка. Сдружението положи усилия и през изминалата 2011 г. за обучение на екипа, надграждащи тренинги и семинари.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Помещението, предоставено на читалище „Умение-2003” от община Ямбол, е 23 кв.м., която се поддържа със средства на сдружението.  Читалището не получава приходи от наем на имущество.
Поради липса на подходяща зала, „Умение-2003” провежда много свои мероприятия в базата на Военен клуб-Ямбол, РС на КНСБ-Ямбол и други организации.
Зала за репетиция е необходима и на младежките групи за автентичен фолклор. 
За съжаление и през 2011 г. не успяхме, въпреки усилията ни, да осигурим допълнително средства за подобряване на техническото оборудване. Читалището разполага с една компютърна конфигурация от 2006 г., принтер и скенер.
Надяваме се чрез новите проекти, за които очакваме финансиране, да успеем да подобрим не само техническото оборудване, но и да осигурим нов реквизит и костюми за групите за автентичен фолклор, както и да обогатим с допълнителни прояви културния календар на община Ямбол.

В заключение, благодарим на всички колеги, приятели, ползватели, поддръжници на читалище „Умение 2003”, които ни оказваха съдействие и бяха наши партньори при реализация на различните инициативи през 2011 г. Посрещаме 2012 г. – обявена от ООН за Международна година на сътрудничеството, с нови партньори не само от България, но и от чужбина. В новия ни календар за дейността са залегнали и приоритетите на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. В тази връзка, ще продължим работа по популяризиране и насърчаване на участието на повече хора в доброволчески дейности, за социално включване на жители на Ямбол с увреждания и нисък социален статус с цел активното им участие в обществения живот на града и придобиване на самочувствие за пълноценни европейски граждани.

                                                             Председател: И. Капелев

Няма коментари:

Публикуване на коментар