Отчет 2006-2008


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ”

За периода 2006 г. - 2008 г.


Читалище "Умение" функционира до 2006 г. на доброволчески начала,  а през 2006 г. с една субсидирана бройка от Министерството на културата. През отчетния период 2006 - 2008 г. Читалището е провело редица мероприятия , а те са:

Създаване на клуб "РЪКОДЕЛИЕ" за изработване на мартеници, гоблени и макраме с цел провеждане на изложби, както и даряването им на деца от социални групи в неравностойно положение. Организиране и провеждане на  изложба на местни народни носии и гоблени. 
През 2006 г. Читалището, съвместно с РКС на КНСБ, проведе в рамките на няколко месеца широка дарителска кампания не само на територията на Община Ямбол, а и на територията на Община  Тунджа в селата Веселиново и Кукорево.

През същата година към Читалището се създаде и клуб „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” и се проведоха редица мероприятия с цел запознаването на потребителите с техните права, като консултира и информира към кои  институции да се обръщат потребителите за защита на своите права при откриване на нелоялни търговски практики и подвеждаща реклама.

Читалището участва чрез своя клуб „Защита на Потребителите” като партньор в общо национален проект „Създаване на мрежи от потребителски сдружения за повишаване на потребителската защита в България”.
Проведен беше семинар на тема „Безопасен интернет за нашите деца” с помощта на Независимия съюз на потребителите в България и ОД „Полиция” град Ямбол.

Към Читалището функционират още и:

- Клуб „ЗНАНИЕ ЗА РЕЛИГИИ И ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ” - в него се провеждат беседи с цел опознаване на християнските празници  и тяхната роля.

- Клуб „СРЪЧНИ РЪЦЕ”, където се изработват коледни украси, ръчно изработени предмети, великденски яйца и др.
- Организиран беше и литературен кръжок „НЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ”. Поради големия интерес, който предизвика кръжокът, се поведоха и конкурси на същата тема в няколко кръга с награден фонд осигурен, от читалището.  

- В края на 2007 година и в началото на 2008 година към читалище „Умение”  се сформира МЛАДЕЖКА ГРУПА ЗА МАСКАРАДНИ ИГРИ с ръководител  Елиян Кисьов. Младежката група  за маскарадни игри е продължител на създадената  традиция за кукерски и коледарски игри. Групата през 2008 г  участва в маскарадните игри, организирани в град Ямбол, с. Камен, гр. Стралджа, във фестивала на народното творчество в гр. Копривщица, международен фестивал на кукерските и маскарадни игри в град Раковски, Коледно Надиграване 2008 г. в гр. Варна и участие във фестивала на фолклорната носия в с. Жеравна. На всички фестивали за конкурси и маскарадни игри, в които групата участва, получава все призови места.

През 2008 година Читалището  разработи и участва в няколко проекта:  Грант МТЕЛ, проект пред Министерството на Културата за допълваща субсидия, участва и като партньори в проект „МЛАД ГРАЖДАНИН”, като основната роля на читалището е провеждане на семинари, дискусии и срещи с потребители с цел запознаването им  с европейското законодателство, организиране на кръгли маси за предпазване на потребителите от нелоялни търговски практики  и подвеждаща реклама.
Читалището участва и в национални конкурси към Министерството на културата и  Националния съвет по етнически и демографски въпроси. Спечели наградата за  най-доброто представяне на ЛЕКСИКОН ЗА МОЯ ПРИЯТЕЛ ОТ ДРУГА НАЦИОНАЛНОСТ в конкурса „Моята история за приятелството”, обявен от Националния съвет по етнически и демографски въпроси и консултантска фирма „S.I.C.I Dominus" по многогодишен проект, финансиран по програма ФАР, „Подобряване на положението и интеграция на уязвими етнически малцинства със специален фокус върху ромите".

Читалище „Умение” работи и с децата от Дома за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин” гр. Ямбол чрез включването им в най-различни форми и участия в национални и регионални  конкурси  викторини, както и продължаване работата на създадения клуб „Сръчни ръце”. Чрез читалището децата от Дома участваха в конкурсите: „Климатичните промени са факт. Да направим за земята  това, което искаме да получим от  нея”/ Национален конкурс с рисунка/ и „Пролетни настроения”– регионален конкурс по художествено слово; викторина във връзка с паметните дати за България 06.09 -  Денят на Съединението и 22.09 – 100 години от Независимостта  на България. Благодарение на голямото желание на децата от Дома да  работят към  клуба „Сръчни ръце” и работата на настоятелството, се реализираха редица изложби- базари, на които децата излагаха своите собствено ръчно изработени мартеници великденски яйца, великденски и коледни украси.

През 2008 г. читалището имаше и много други културни прояви, а те са: Празничен концерт „Млади таланти” и изложба на пана от кожа и плат, ръчно изработени от приложничката Йорданка Димитрова за Деня на Ямбол; концерт, посветен на Деня на християнското семейство; Коледна изложба, представена в Регионална библиотека град Ямбол; изложба „ Извори”, представена във Военен клуб Ямбол; участие в Пътуващата библиотека на кампанията „Голямото четене”, както и представянето на авторски книги.
Поради липса на  достатъчно сградов фонд Читалището провежда много свои мероприятия в базите на Военен клуб Ямбол, Дружествата на Писателите, Читалище „Диана” и РС на КНСБ.

Председател: И. Капелев

Няма коментари:

Публикуване на коментар